Chikara – de naam van de Ju-Jitsu club waar ik sinds 1989 lid van ben. Een club, een vriendenkring die mijn leven heel hard beïnvloed heeft en waar ik tot op de dag van vandaag nog steeds energie uithaal.

De Budo-geest heeft me in al die voorbije jaren steeds positief beïnvloed.  Vanuit een vaste overtuiging van ‘dankbaarheid’ heeft dit me aangezet om de blijvende symboliek hierachter in beeld om te zetten.

Hiervoor maakte ik 2 beeldjes, 1 dat Chikara symboliseert en 1 dat Ju-Jitsu symboliseert.

Beide stukken zijn opgebouwd uit allemaal kleine deeltjes die tot een geheel werden samen gelast. Zo werd de ruwe basis gevormd. Vanaf de basisvorm werden de stukken bijgeslepen, gevijld en geschuurd tot het finale resultaat.

Ju-Jitsu

Chikara